پروژه مسکونی آسن 1

4800 ساعتِ کاری

اتمام ساخت اردیبهشت 1392

مساحت زیربنا 1120 متر مربع

هزینه ساخت  135.000 $

نوع سازه: سازه فلزی با سقف کامپوزیت

مساحت عرصه: ۲۴۰ متر مربع

تعداد طبقات: 5 طبقه

ارتفاع سازه: 18 متر

کارفرما: آقای مهندس جعفری

نحوه همکاری: مشارکت در ساخت

آدرس پروژه: مشهد، فرامرز عباسی ۳۵، پلاک ۱۶

وضعیت پروژه: در حال بهره‌برداری