پروژه باغ ویلای شاندیز (ویلا آسا)

4400 ساعتِ کاری

اتمام ساخت مرداد 1397

مساحت زیربنا 440 متر مربع

هزینه ساخت  325.000 $

نوع سازه: بازسازی سازه دیوار باربر و سازه فلزی

مساحت عرصه: ۲700 متر مربع

تعداد طبقات: 2 طبقه

ارتفاع سازه: 8 متر

کارفرما: کارفرمای خصوصی

نحوه همکاری: مدیریت پیمان

آدرس پروژه: مشهد، شاندیز

وضعیت پروژه: در حال بهره‌برداری