بلاگ

بهره‌وری انرژی به روش فعال و غیرفعال

بهره‌وری انرژی به روش فعال و غیرفعال

بهره‌وری انرژی فعال بهره‌برداری از ساختمان، تجهیزات و وسایل الکتریکی با انرژی کمتر: نیاز به انرژی در ساختمان‌ها از دو جنبه قابل بررسی است: ابتدا تأمین آسایش ساکنین به لحاظ سرمایش در تابستان، گرمایش در ...
بهره‌وری انرژی، طراحی ساختمان‌ برای دستیابی به آینده‌ای پایدار

بهره‌وری انرژی، طراحی ساختمان‌ برای دستیابی به آینده‌ای پایدار

این مقاله به بررسی چگونگی بکارگیری اصولی انرژی و طراحی آن به گونه ای موثر و کارآمد در پروژه‌های ساختمانی و همچنین بررسی مزایای آن می‌پردازد. آنچه در این مقاله ‌می‌خوانید: چرا ساختمان ها نیاز ...
بهره‌وری انرژی در ساختمان‌ها

بهره‌وری انرژی در ساختمان‌ها

قرن 21 همانگونه که در محافل علمی مورد بحث است، قرنی آمیخته با نیاز گسترده جهانی به مصرف انرژی است. طی یک بررسی بین سال های 2001 تا 2004 برآورد گردید که میزان مصرف انرژی ...